Бюджет сільської ради

 1. Установити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2017 рік у сумі 3 495 800 грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 3 311 200 грн., спеціального фонду 184600 грн.,  згідно додатка №1 цього рішення.

 1. Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2017 рік у сумі 3 495 800 грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 2 586 700 грн. та видатків спеціального фонду бюджету у сумі 909100 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, згідно додатка №3 цього рішення.
 2. Затвердити профіцит сільського бюджету в сумі 724500 грн. в тому числі по загальному фонду сільського бюджету, згідно додатка №2 цього рішення.
 3. Затвердити дефіцит сільського бюджету в сумі 724500 грн. в тому числі по спеціальному фонду сільського бюджету згідно додатка №2 цього рішення.
 4. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 1000 грн. згідно додатка №2 цього рішення.
 5. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів фінансування який буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно додатку №4 цього рішення.
 6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:

– оплата праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальні матеріали;

–  забезпечення продуктами  харчування;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

– поточні трансферти населенню;

– поточні трансферти місцевим бюджетам;

– підготовка кадрів вищими навчальними закладами І –ІV рівнів акредитації;

– забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування.

 1. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих програм в сумі 220000 грн. згідно додатку №5 цього рішення.
 2. Отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в органах Державної казначейської служби України короткотермінові позики на покриття тимчасових касових розривів сільськогобюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 3. 10.Отримувати середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевого бюджету, визначених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.
 4. Надати право виконкому сільської ради погодженням із постійною комісією сільської ради з питань планування бюджету, фінансів та благоустрою, освіти, культури, охорони здоров’я, у справах молоді, вносити зміни до сільського бюджету за доходами та видатками, які затверджено рішенням сільської ради “Про сільський бюджет на 2017 рік”, а також за дотаціями та субвенціями з державного бюджету та місцевих бюджетів. За додатково отриманими джерелами доходів сільського бюджету і напрямками їх використання, за вільними залишками коштів сільського бюджету на початок року розподіл здійснює сесія сільської ради.
 5. 12. Забезпечити у повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ, забезпечити дієвий контроль за здійсненням видатків на оплату праці, в межах фонду заробітної  плати, що передбачено розписом районного бюджету та відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці і розміру мінімальної заробітної плати.
 6. Вжити заходів до своєчасного проведення розрахунків за електричну енергію, послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідно бюджетних асигнувань.
 7. Встановити розмір батьківської плати в Дошкільному навчальному закладі 50% від вартості харчодня.
 8. Установити, що у загальному фонді бюджету на 2017 рік до доходів належать доходи визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.
 9. Установити, що джерелами фінансування спеціального фонду бюджету на 2017 рік в частині доходів є надходження, визначені статтею 69, 71.
 10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету на 2017 рік в частині фінансування є надходження визначені ст.. 71 Бюджетного кодексу України.
 11. Додатки № 1,2,3,4,5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 12. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів та благоустрою, голова Катрук І.В.