УКРАЇНА
Великокісницька сільська рада
Ямпільського району
Вінницької області
55 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 12/12/2019 року№578Велика Кісниця
Про внесення змін у дохідній та видатковій частині бюджетної установи по спеціальному фонду

В зв’язку з необхідністю фінансування першочергових заходів по установах, що утримуються на сільському бюджеті, відповідно до пункту 47 Постанови Кабінету Міністрів України №228 від 28.02.02р. ”Про затвердження порядку складання, розгляду та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” сесія сільської ради
В И Р І Ш И Л А:

1.Збільшити план доходів по коду 25010400 “Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)” на суму 39000,00 грн. та збільшити видатки по спеціальному фонду по КПКВК 0114082 “Інші заходи в галузі культури і мистецтва” по КЕКВ 2210 на суму 39000,00 грн..

2.Збільшити план доходів по коду 25010100 “Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю” на суму 6000,00 грн. та збільшити видатки по спеціальному фонду по КПКВК 0111010 “Надання дошкільної освіти” по КЕКВ 2230 на суму 6000,00 грн..

3.Направити вільний залишок коштів в сумі 4400,00 грн. на КПКВК 0111010 “Надання дошкільної освіти” по КЕКВ 2230.

4.Головному бухгалтеру внести зміни в кошторис.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів та благоустрою, голова Катрук І.В.

Сільський голова М.М.Ганзюк