УКРАЇНА
Великокісницька сільська рада
Ямпільського району
Вінницької області
49 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 16/09/2019 року№532Велика Кісниця
Про внесення змін до плану доходів та у фінансуванні видатків бюджетних установ по загальному та спеціальному фонду

В зв’язку з необхідністю фінансування першочергових заходів по установах, що утримуються на сільському бюджеті, відповідно до пункту 47 Постанови Кабінету Міністрів України №228 від 28.02.02р. ”Про затвердження порядку складання, розгляду та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ” сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Згідно розпорядження першого заступника голови РДА від 16.09.2019 року № 215 збільшити план доходів по загального фонду по коду 41053900 “Інша субвенція з місцевого бюджету ” на вересень місяць на суму 347000,00 грн. та збільшити видатки по загальному фонду по КПКВК 0118110 “Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха ” по КЕКВ 2240 на вересень місяць на суму 347000,00 грн.
  2. Провести переміщення асигнувань, а саме:

2.1.По загальному фонду

по КПКВК 0110150 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради”

– збільшити видатки по КЕКВ 2111 в вересні місяці на суму 60000,00 грн.,

– збільшити видатки по КЕКВ 2120 в вересні місяці на суму 13000,00 грн..

по КПКВК 0113140 “Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)”

– збільшити видатки по КЕКВ 2730 в вересні місяці на суму 2000,00 грн..

2.2. По спеціальному фонду

по КПКВК 0117370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території

– зменшити видатки по КЕКВ 3142 в вересні місяці на суму 75000,00 грн..

  1. Внести зміни до додатків 2, 3, 5, 6 рішення 40 сесії 7 скликання № 427 від 11.12.2018 року “Про сільський бюджет на 2019 рік ” виклавши в редакції додатків 2, 3, 5, 6 до цього рішення.
  2. Додатки 1, 2, 3, 4, до цього рішення є його невід’ємною частиною.
  3. Головному бухгалтеру внести зміни у кошторис.
  4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів та благоустрою, голова Катрук І.В.
Сільський голова М.М.Ганзюк