УКРАЇНА
Великокісницька сільська рада
Ямпільського району
Вінницької області
47 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 18/07/2019 року№512Велика Кісниця
Про внесення змін до плану доходів та у фінансуванні видатків бюджетних установ по загальному та спеціальному фонду

В зв’язку з необхідністю фінансування першочергових заходів по установах, що утримуються на сільському бюджеті, відповідно до пункту 47 Постанови Кабінету Міністрів України №228 від 28.02.02р. ”Про затвердження порядку складання, розгляду та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ”, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

  1. Згідно розпорядження першого заступника голови РДА від 05.07.2019 року № 175 збільшити план доходів по спеціального фонду по коду 41053900 “Інша субвенція ”  на травень місяць на суму 100000,00 грн. та збільшити видатки по спеціальному фонду по КПКВК 0114060 “Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів ” по КЕКВ 3142 на травень місяць на суму 100000,00 грн.
  2. Провести переміщення асигнувань, а саме:

2.1.По загальному фонду

по КПКВК 0111010 Надання дошкільної освіти

– зменшити видатки по КЕКВ 2111 в серпні місяці на суму 9500,00 грн., та збільшити в квітні місяці на суму 9500,00 грн.

– зменшити видатки по КЕКВ 2275 в квітні місяці на суму 9500,00 грн. та збільшити в серпні на суму 2500,00 грн.

– збільшити видатки по КЕКВ 2210 в серпні місяці на суму 7000,00 грн.

по КПКВК 0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне

– збільшити видатки по КЕКВ 2111 в квітні місяці на суму 3000,00 грн., серпні місяці на суму 31000,00 грн.

– збільшити видатки по КЕКВ 2120 в липні місяці на суму 3000,00 грн., серпні місяці на суму 7000,00 грн.

по КПКВК 0111010 Надання дошкільної освіти

– збільшити видатки по КЕКВ 2111 в серпні місяці на суму 12000,00 грн.,

– збільшити видатки по КЕКВ 2120 в серпні місяці на суму 3000,00 грн.

по КПКВК 0113140 “Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) ”

– збільшити видатки по КЕКВ 2730 в квітні місяці на суму 1000,00 грн.,

по КПКВК 0113242Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

– збільшити видатки по КЕКВ 2730 в липні місяці на суму 6400,00 грн.,

по КПКВК 0116030Організація благоустрою населених пунктів

– зменшити видатки по КЕКВ  2240 в квітні місяці на суму 37000,00 грн.,

по КПКВК 0117461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

– збільшити видатки по КЕКВ 2240 в квітні місяці на суму 33000,00 грн.,

по КПКВК 0118700Резервний фонд

– зменшити видатки по КЕКВ 9000 в січні місяці на суму 4400,00 грн.,

по КПКВК 0119770Інші субвенції з місцевого бюджету

– зменшити видатки по КЕКВ 2620 в липні місяці на суму 60000,00 грн.,

2.2. По спеціальному фонду

по КПКВК 0111020Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми  навчальними закладами

– збільшити видатки по КЕКВ 3132 в липні місяці на суму 60000,00 грн.

по КПКВК 0117370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території

– зменшити видатки по КЕКВ 3142 в липні місяці на суму 5000,00 грн., в серпні місяці 53000,00 грн.,

  1. Внести зміни до додатків 1, 2, 3, 5, 6 рішення 40 сесії 7 скликання № 427 від 11.12.2018 року “Про сільський бюджет на 2019 рік ” виклавши в редакції додатків 1, 2, 3, 4, 5 до цього рішення.
  2. Додатки 1, 2, 3, 4, 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
  3. Головному бухгалтеру внести зміни у кошторис.
  4. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів та благоустрою, голова Катрук І.В.
Сільський голова М.М.Ганзюк