УКРАЇНА
Великокісницька сільська рада
Ямпільського району
Вінницької області
55 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 12/12/2019 року№581Велика Кісниця
Про сільський бюджет на 2020 рік

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування” та статті 77 Бюджетним кодексом України, враховуючи висновки постійної комісію з питань планування бюджету, фінансів та благоустрою сесія сільської ради
ВИРІШИЛА:

 

Про сільський бюджет на 2020 рік

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування” та статті 77 Бюджетним кодексом України, враховуючи висновки постійної комісію з питань планування бюджету, фінансів та благоустрою сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2020 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 5 169 200,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 5 098 200,00 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 71000,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

– видатки сільського бюджету у сумі  5 169 200,00,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 4 998 200,00 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету –171 000,00 гривень;

– профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 10000,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

– дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 100000,00 гривень який покривається передачею коштів із загального фонду до бюджету розвитку     (спеціального фонду)  згідно з додатком 2 до цього рішення;

– оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 1000,00 гривень;

– резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 159 800,00 гривень, що становить 0,014 % видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення сільського бюджету на 2020 рік у розрізі бюджетних програм / підпрограм згідно з додатком 3,  до цього рішення.

3.Затвердити на 2020 рік  міжбюджетні трансферти в сумі 2 029 900,00 гривень, згідно з додатком  4 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі 850 000,00 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2020 рік  розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із землеустрою та розроблення схем планування та забудови територій за об’єктами в сумі 100000,00 гривень, згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

– оплата праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальні матеріали;

–  забезпечення продуктами  харчування;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

– поточні трансферти населенню;

– поточні трансферти місцевим бюджетам;

– підготовка кадрів вищими навчальними закладами І –ІV рівнів акредитації;

– забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування.

– фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково – технічні розробки;

– оплату послуг з охорони державних ( комунальних) закладів культури.

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету сільської ради  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського  бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

8. Враховуючи норми статей 23, 108 Бюджетного кодексу України, надати право виконавчому комітету за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування бюджету, фінансів і цін, освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту та  комунальної власності, з наступним затвердженням рішенням сесії сільської ради, вносити зміни за дотаціями та субвенціями з державного та місцевих бюджетів .

9. За додатково отриманими джерелами доходів сільського бюджету і напрямками їх використання,  за вільними залишками коштів сільського бюджету на початок року розподіл здійснює сесія сільської ради.

10. Установити, що у 2020 році орендна плата бюджетних установ за оренду майна спрямовується 100 % до спеціального фонду балансоутримувача.

11. Виконавчому комітету сільської ради:

11.1 затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

11.2. здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

11.3. забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

11.3.1. здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

11.3.2. оприлюднити паспорти бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

11.4. забезпечити взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

11.5. забезпечити в повному обсязі потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,привести показники по мережі, штатах та контингентах у відповідність до передбачених обсягів призначень на їх утримання, забезпечити проведення розрахунків за електричну енергію,  послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

11.6. забезпечити укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених, обґрунтованих лімітів споживання.

12. Додатки № 1- 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів та благоустрою, голова Катрук І.В.

 

Сільський голова М.М.Ганзюк