УКРАЇНА
Великокісницька сільська рада
Ямпільського району
Вінницької області
55 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 12/12/2019 року№583Велика Кісниця
Про затвердження мережі бюджетних установ

Відповідно до порядку складання, затвердження та надання мережі розпорядників коштів місцевого бюджету усіх рівнів і основні вимоги до неї затверджений наказом Міністерства фінансів України 23.08.2012р. № 938, зареєстровано в Міністерстві Юстиції України 12.09.2012р. № 1569/21881, наказом Міністерства фінансів України 20.09.2017р. № 763, сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

  1. До затвердження сільського бюджету на 2020 рік затвердити мережу бюджетних установ, які будуть фінансуватися з бюджету Великокісницької сільської ради в 2020 році, а саме:

-КПКВК  0110150 – Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради та виконавчих комітетів

-КПКВК  0111010 – Надання дошкільної освіти

-КПКВК 0111020 – Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами

-КПКВК 0113140 – Оздоровлення  та відпочинок дітей                                                                   (крім заходів з оздоровлення що здійснюються за рахунок коштів                                                                        на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

-КПКВК 0113242 – Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 -КПКВК  0114030 – Забезпечення діяльності бібліотек

 -КПКВК 0114060 – Забезпечення діяльності палаців і будинків                                                                                                                         центрів дозвілля та інших клубних закладів

-КПКВК  0114082 – Інші заходи в галузі культури і мистецтва

-КПКВК   0115061 – Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я     населення “Спорт для всіх”

-КПКВК  0116030 – Організація благоустрою населених пунктів

-КПКВК 0117350 – Розробка схем планування та забудови території (містобудівної документації)

-КПКВК  0117360 – Виконання інвестиційних проектів

-КПКВК  0117370 – Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території

-КПКВК 0117461 – Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

-КПКВК  0117680 – Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

 

-КПКВК 0117691 – Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою АРК                                                                                              органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

-КПКВК 0118110 – Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

-КПКВК 0118700 – Резервний фонд

-КПКВК 0119770 – Інші субвенції з місцевого бюджету

-КПКВК 0119800 – Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету  на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

  1. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів та благоустрою, голова  Катрук І.В.
Сільський голова М.М.Ганзюк