УКРАЇНА
Великокісницька сільська рада
Ямпільського району
Вінницької області
56 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 05/02/2020 року№597Велика Кісниця
Про внесення змін у фінансуванні видатків бюджетних установ по загальному та спеціальному фонду

В зв’язку з необхідністю фінансування першочергових заходів по установах, що утримуються на сільському бюджеті, відповідно до пункту 47 Постанови Кабінету Міністрів України №228 від 28.02.02р. ”Про затвердження порядку складання, розгляду та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ”, рішення 55 сесії 7 скликання № 581 від 12.12.2019 року “Про сільський бюджет на 2020 рік”, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Внести зміни згідно листа-підтвердження № 01-11/17 від 06.01.2020 року вільний залишок коштів по загальному фонду в сумі 12000,00 грн. направити на лютий місяць:

– на видатки загального фонду на КПККВ 0119800  “Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів” на КЕКВ 2620 в сумі 5000,00 грн.,

– на видатки спеціальний фонд на КПКВК 0111010 “Надання дошкільної освіти” на КЕКВ 3142 на лютий місяць на суму 7000,00 грн.

2.Кошти по КПКВК 0118700 “Резервний фонд” КЕКВ 9000 в сумі 159800,00 грн., направити на видатки:

– по загальному фонду на суму 45800,00 грн. на КПКВК 0119770 “Інші субвенції з місцевого бюджету” на КЕКВ 2620 на лютий місяць в сумі 9650,00 грн., на березень місяць в сумі 4660,00 грн., на квітень місяць в сумі 5210,00 грн., травень місяць в сумі 4880,00 грн., на червень місяць в сумі 2900,00 грн., на липень місяць в сумі 2900,00 грн., на серпень місяць в сумі 2900,00 грн., на вересень місяць в сумі 3300,00 грн., на жовтень місяць в сумі 2900,00 грн., на листопад місяць в сумі 2900,00 грн., на грудень місяць в сумі 2900,00 грн.

– по загальному фонду на КПКВК 0113242 “Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення” на КЕКВ 2730 на лютий місяць на суму 16000,00 грн.

– по загальному фонду на  КПКВК 0110150 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради” на КЕКВ 2210  на суму 15000,00 грн.

– по загальному фонду на КПКВК 0116030 “Організація благоустрою населених пунктів” на КЕКВ 2210 на суму 5000,00 грн.

3.Зменшити видатки в сумі 500000,00 грн. по загальному фонду по КПКВК 0117461 “Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету” по КЕКВ 2240 в березні місяці на суму 100000,00 грн., в квітні місяці на суму 100000,00 грн., в травні місяці 100000,00 грн., в червні місяці на суму 100000,00 грн., в липні місяці на суму 100000,00 грн.

Зменшити видатки по спеціальному фонду по КПКВК 0117350 “Розроблення схем планування та забудови територій” по КЕКВ 2281 в квітні місяці на суму 100000,00 грн.

Збільшити видатки по спеціальному фонду на співфінансування  в розмірі 10% вартості Проєкту (реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу) на суму 678000,00 грн. по КПКВК 0111010 “Надання дошкільної освіти”  по КЕКВ 3142 в лютий місяці на суму 78000,00 грн., в березні місяці на суму 100000,00 грн., в квітні місяці на суму 200000,00 грн., в травні місяці 100000,00 грн., в червні місяці на суму 100000,00 грн., в липні місяці на суму 100000,00 грн.

4.Внести зміни до додатків 2, 3, 5,6 рішення 55 сесії 7 скликання № 581 від 12.12.2019 року “Про сільський бюджет на 2020 рік ” виклавши в редакції додатків 1, 2, 3, 4 до цього рішення.

5.Додатки 1, 2, 3, 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

6.Головному бухгалтеру внести зміни у кошторис.

7.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів та благоустрою, голова Катрук І.В.

Сільський голова М.М.Ганзюк