УКРАЇНА
Великокісницька сільська рада
Ямпільського району
Вінницької області
56 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 05/02/2020 року№606Велика Кісниця
Про продаж права оренди земельних ділянок на земельних торгах сільськогосподарського виробництва із земель комунальної власності на території Великокісницької сільської ради

Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 12,83,122,124,127,134-139 Земельного кодексу України, Законами України «Про оренду землі», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», розглянувши документацію, підготовлену до земельних торгів, Великокісницька сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Дати дозвіл на продаж права оренди земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва:

–  площею 1.3946га кадастровий номер 0525681300:02:001:1355 вартість якої згідно нормативно грошової оцінки становить 56600 ( п’ятдесят шість тисяч шістсот ) грн.81 коп. із земель комунальної власності для продажу права оренди на аукціоні на території Великокісницької сільської ради за межами населеного пункту.

– площею 1.3650га  кадастровий номер 0525681300:02:001:1354 вартість якої згідно нормативно грошової оцінки становить 55442 ( п’ятдесят п’ять тисяч чотириста сорок два ) грн.77 коп. із земель комунальної власності для продажу права оренди на аукціоні на території Великокісницької сільської ради за межами населеного пункту.

– площею 1.3960га кадастровий номер 0525681300:02:003:0296  вартість якої згідно нормативно грошової оцінки становить 62377 ( шістдесят дві тисяч триста сімдесят сім ) грн.89 коп. із земель комунальної власності для продажу права оренди на аукціоні на території Великокісницької сільської ради за межами населеного пункту.

– площею 1.3650га кадастровий номер 0525681300:02:003:0709 вартість якої згідно нормативно грошової оцінки становить 65607 ( шістдесят п’ять тисяч шістсот сім ) грн.28 коп. із земель комунальної власності для продажу права оренди на аукціоні на території Великокісницької сільської ради за межами населеного пункту.

– площею 1.6153га кадастровий номер 0525681300:02:003:0298 вартість якої згідно нормативно грошової оцінки становить 65609 ( шістдесят п’ять тисяч шістсот дев’ять ) грн.31 коп. із земель комунальної власності для продажу права оренди на аукціоні на території Великокісницької сільської ради за межами населеного пункту.

– площею 1.5542га кадастровий номер 0525681300:02:003:0297 вартість якої згідно нормативно грошової оцінки становить 63821 ( шістдесят три тисяч вісімсот двадцять одна) грн.09 коп. із земель комунальної власності для продажу права оренди на аукціоні на території Великокісницької сільської ради за межами населеного пункту.

2.Доручити сільському голові Ганзюку М.М укласти договір на виконання проведення земельних торгах (аукціон) з виконавцем земельних торгів (аукціон)

3.Встановити стартовий розмір річної орендної плати за користування земельними ділянками для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

-площею 1.3946га кадастровий номер 0525681300:02:001:1355 із земель комунальної власності на території Великокісницької сільської ради за межами населеного пункту, яка виставляється з метою продажу права оренди на аукціоні у розмірі 12 % від  нормативно грошової оцінки земельної ділянки, що становить 56600 ( п’ятдесят шість тисяч шістсот )грн.81 коп.

–  площею 1.3650га кадастровий номер 0525681300:02:001:1354 із земель комунальної власності на території Великокісницької сільської ради за межами населеного пункту, яка виставляється з метою продажу права оренди на аукціоні у розмірі 12 % від  нормативно грошової оцінки земельної ділянки, що 55442 ( п’ятдесят п’ять  тисяч чотириста сорок два ) грн.77 коп.

–  площею 1.3960га кадастровий номер 0525681300:02:003:0296   із земель комунальної власності на території Великокісницької сільської ради за межами населеного пункту, яка виставляється з метою продажу права оренди на аукціоні у розмірі 12 % від нормативно грошової оцінки земельної ділянки, що становить 62377(шістдесят дві тисяч триста сімдесят сім ) грн.89 коп.

–  площею 1.3650га кадастровий номер 0525681300:02:003:0709 із земель комунальної власності на території Великокісницької сільської ради за межами населеного пункту, яка виставляється з метою продажу права оренди на аукціоні у розмірі 12 % від  нормативно грошової оцінки земельної ділянки, що становить 65607 ( шістдесят п’ять тисяч шістсот сім )  грн.28 коп.

–  площею 1.6153га кадастровий номер 0525681300:02:003:0298 із земель комунальної власності на території Великокісницької сільської ради за межами населеного пункту, яка виставляється з метою продажу права оренди на аукціоні у розмірі 12 % від  нормативно грошової оцінки земельної ділянки, що становить 65609 ( шістдесят п’ять тисяч шістсот дев’ять )грн.31 коп.

–  площею 1.5542га кадастровий номер 0525681300:02:003:0297 із земель комунальної власності на території Великокісницької сільської ради за межами населеного пункту, яка виставляється з метою продажу права оренди на аукціоні у розмірі 12 % від  нормативно грошової оцінки земельної ділянки, що становить 63821 ( шістдесят три тисяч вісімсот двадцять одна)  грн.09 коп.

4.Встановити термін дії договору на 49 років.

5.Встановити крок земельних торгів (аукціон) з продажу права оренди земельних ділянок у розмірі 0.5% (нуль цілих п’ять десятих) відсотка стартової плати за користування земельними ділянками.

6.Забезпечити передачу виконавцю земельних торгів (аукціон) 0 копій документів та матеріалів на лоти не пізніше 30 календарних днів після прийняття цього рішення.

7.Забезпечити підготовку проекту договорів оренди з цих земельних ділянок.

8.Доручити сільському голові Ганзюку М.М укласти договір оренди земельних ділянок право яких встановлюється на земельних торгах (аукціон) з переможцем земельних торгів (аукціон).

9.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань здійснення земельної реформи, екології та раціонального використання земельних ресурсів голова Целік В.В.

Сільський голова М.М.Ганзюк