УКРАЇНА
Великокісницька сільська рада
Ямпільського району
Вінницької області
57 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 10/03/2020 року№662Велика Кісниця
Про внесення змін у фінансуванні видатків бюджетних установ по загальному та спеціальному фонду

В зв’язку з необхідністю фінансування першочергових заходів по установах, що утримуються на сільському бюджеті, відповідно до пункту 47 Постанови Кабінету Міністрів України №228 від 28.02.02р. ”Про затвердження порядку складання, розгляду та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ”, рішення 55 сесії 7 скликання № 581 від 12.12.2019 року “Про сільський бюджет на 2020 рік” сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

1.Вільний залишок коштів по загальному фонду в сумі 80000,00 грн. направити на березень місяць:

по КПКВК 0110150 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради”

– збільшити видатки по КЕКВ 2111 в березні місяці на суму 4000,00 грн.,

– збільшити видатки по КЕКВ 2120 в березні місяці на суму 1000,00 грн.,

– збільшити видатки по КЕКВ 2210 в березні місяці на суму 16000,00 грн.,

по КПКВК 0113242 “Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення ”

– збільшити видатки по КЕКВ 2730 в березні місяці на суму 24000,00 грн.

по КПКВК 0117461 “Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету”

– збільшити по КЕКВ 2240 в березні місяці на суму 35000,00 грн..

2.Провести переміщення асигнувань, а саме:

2.1.По загальному фонду:

по КПКВК 0110150 “Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради”

– зменшити видатки по КЕКВ 2111 в листопаді місяці на суму 91000,00 грн., в грудні місяці на суму 91000,00 грн.

– зменшити видатки по КЕКВ 2120 в листопаді місяці на суму 20000,00 грн., в грудні місяці на суму 20000,00 грн.. Станом на 01.08.2020 року при наявності надпланових надходжень відновити асигнування на виплату заробітної плати та нарахувань на оплату праці.

по КПКВК 0114060 “Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів”

– збільшити видатки по КЕКВ 2210 в березні місяці на суму 220000,00 грн..

– збільшити видатки по КЕКВ 2240 в березні місяці на суму 2000,00 грн., в квітні місяці на суму 178000,00 грн., в травні місяці 100000,00 грн., в червні місяці на суму 100000,00 грн..

по КПКВК 0117461 “Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету”

– збільшити по КЕКВ 2240 в березні місяці на суму 63000,00 грн., в квітні місяці на суму 22000,00 грн., в липні місяці на суму 100000,00 грн.

2.2. По спеціальному фонду:

по КПКВК 0111010 “Надання дошкільної освіти”

– зменшити видатки по КЕКВ 3142 в березні місяці на суму 63000,00 грн., в квітні місяці на суму 200000,00 грн., в травні місяці 100000,00 грн., в червні місяці на суму 100000,00 грн., в липні місяці на суму 100000,00 грн.

3.Внести зміни до додатків 2, 3, 5, 6 рішення 55 сесії 7 скликання № 581 від 12.12.2019 року “Про сільський бюджет на 2020 рік ” виклавши в редакції додатків 1, 2, 3, 4 до цього рішення.

4.Додатки 1, 2, 3, 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

5.Головному бухгалтеру внести зміни у кошторис.

6.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів та благоустрою, голова Катрук І.В.

Сільський голова М.М.Ганзюк