УКРАЇНА
Великокісницька сільська рада
Ямпільського району
Вінницької області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 25/07/2019 року№25Велика Кісниця
Про внесення змін у дохідній та видатковій частині бюджетної установи по спеціальному фонду

В зв’язку з необхідністю фінансування першочергових заходів по установах, що утримуються на сільському бюджеті, відповідно до пункту 47 Постанови Кабінету Міністрів України № 228 від 28.02.02р.”Про затвердження порядку складання, розгляду та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ ”, виконком сільської ради

В И Р І Ш И В :

  1. Згідно розпорядження першого заступника голови РДА від 25.07.2019 року № 186 збільшити план доходів по спеціального фонду по коду 41053900 “Інша субвенція ”  на травень місяць на суму 50000,00 грн., серпень місяць на суму 50000,00 грн. та збільшити видатки по спеціальному фонду по КПКВК 0114060 “Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів ” по КЕКВ 3142 травень місяць на суму 50000,00 грн., серпень місяць на суму 50000,00 грн.
  2. Рішення затвердити на черговій сесії сільської ради.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову.
Сільський голова М.М.Ганзюк