УКРАЇНА
Великокісницька сільська рада
Ямпільського району
Вінницької області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 19/09/2019 року№27Велика Кісниця
Про внесення змін у дохідній частині та у фінансування видатків бюджетних установ по загальному фонду

Згідно Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” від 25.12.2015 року № 928-VІІІ та відповідно до пункту 47 Постанови Кабінету Міністрів України №228 від 28.02.02р.”Про затвердження порядку складання, розгляду та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ”, виконком сільської ради

В И Р І Ш И В :

1.Внести зміни до помісячного плану доходів по коду 18010900 «Орендна плата з фізичних осіб», а саме:

  • зменшити план в вересні місяці на суму 160000,00 грн.,
  • збільшити план в листопаді місяці на суму 160000,00 грн..

2.Головному бухгалтеру внести зміни в  кошторис.

3.Рішення затвердити на черговій сесії сільської ради.

4.Контроль за виконанням  даного рішення  покласти на сільського голову.

Сільський голова М.М.Ганзюк