УКРАЇНА
Великокісницька сільська рада
Ямпільського району
Вінницької області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 23/10/2019 року№33Велика Кісниця
Про стан догляду, умов проживання та виховання дітей у сім’ях, які опинилися в кризових ситуаціях

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 року №800 «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю», згідно плану роботи виконавчого комітету Великокісницької сільської ради на 2019 рік затвердженого рішенням виконавчого комітету №60 від 17.12.2018 року, виконком сільської ради відзначає, що викликає особливу стурбованість стан виховання малолітніх дітей в сім’ях:
- Василович Наталії Георгіївни, 04.09.1992 р.н. (одинока мати)
- Бессараби Валентини Миколаївни, 24.10.1986 р.н. (багатодітна, одинока мати, сім’я , в якій діти перебувають у складних життєвих обставинах)
- Скринецької Валентини Сергіївни, 25.12.1976 р.н. (одинока мати, сім’я, в якій дитина перебуває у складних життєвих обставинах)
- Рекечинської Олесі Віталіївни, 03.10.1989 р.н. та Буньківського Віталія Віталійовича, 15.01.1978 р.н. (багатодітна сім’я, в якій діти перебувають у складних життєвих обставинах)
- Пощіпаної Світлани Андріївни, 08.10.1984 р.н. та Хоміцького Віталія Вікторовича, 16.05.1990 р.н. (багатодітна сім’я, в якій діти перебувають у складних життєвих обставинах)
Розглянувши акти-обстеження матеріально-побутових умов проживання сімей Василович Наталії Георгіївни, 04.09.1992 р.н., Бессараби Валентини Миколаївни, 24.10.1986 р.н., Скринецької Валентини Сергіївни, 25.12.1976 р.н., Рекечинської Олесі Віталіївни, 03.10.1989 р.н. та Буньківського Віталія Віталійовича, 15.01.1978 р.н., Пощіпаної Світлани Андріївни, 08.10.1984 р.н. та Хоміцького Віталія Вікторовича, 16.05.1990 р.н.,
та рішення опікунської ради від 23.10.2019 року «Про стан догляду, умов проживання та виховання дітей в сім’ях в яких діти перебувають у складних життєвих обставинах, а саме:
рішення №10 «Про стан догляду, умов проживання та виховання неповнолітнього сина у сім’ї Скринецької В.С. та Синявського Р.В.», рішення №11 «Про стан догляду, умов проживання та виховання малолітньої дитини у сім’ї Василович Н.Г.», рішення №12 «Про стан догляду, умов проживання та виховання малолітніх дітей у сім’ї Рекечинської О.В. та Буньківського В.В., рішення №13 «Про стан догляду, умов проживання та виховання малолітніх дітей у сім’ї Пощіпаної С.А. та Хоміцького В.В., рішення №14 «Про стан догляду, умов проживання та виховання малолітніх дітей у сім’ї Бессараби В.М.,
Відповідно до ст.51 Конституції України, підпункту 7 пункту б статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 150 -155 Сімейного кодексу України, ст.ст.11, 12 Закону України «Про охорону дитинства», виконком сільської ради,

В И Р І Ш И В:

1.Враховуючи всі обставини  проживання сім’ї Скринецької В.С. з метою створення  належних умов для проживання неповнолітнього сина:

1.1.попередити Скринецьку В.С. про пряму відповідальність за створення та забезпечення  нормальних  матеріальних  та морально-психологічних   умов проживання, виховання,  та утримання неповнолітньої дитини;

1.2.пропонувати службі у справах дітей Ямпільської РДА простежити матеріально-побутові умови проживання даної сім’ї.

2.Враховуючи всі обставини  проживання сім’ї Василович Н.Г. з метою створення  належних умов для проживання малолітнього сина:

2.1.зобов’язати Василович Н.Г. в місячний термін створити нормальні умови для проживання малолітньої дитини;

2.2.протягом жовтня-листопада місяця 2019 року обстежувати житлово-

побутові умови проживання даної  сім’ї;

3.Враховуючи всі обставини  проживання сім’ї Рекечинської О.В. та Буньківського В.В. з метою створення  належних умов для проживання малолітніх дітей:

3.1.попередити Рекечинську О.В. та Буньківського В.В. про пряму відповідальність за створення та забезпечення  нормальних  матеріальних  та морально-психологічних   умов проживання, виховання,  та утримання малолітніх дітей;

3.2.зобов’язати Рекечинську О.В. та Буньківського В.В. в місячний термін створити нормальні умови для проживання малолітніх дітей;

3.3.пропонувати службі у справах дітей Ямпільської РДА простежити матеріально-побутові умови проживання даної сім’ї.

4.Враховуючи всі обставини  проживання сім’ї Пощіпаної С.А. та Хоміцького В.В. з метою створення  належних умов для проживання малолітніх дітей:

4.1.попередити Пощіпану С.А. та Хоміцького В.В. про пряму відповідальність за створення та забезпечення  нормальних  матеріальних  та морально-психологічних   умов проживання, виховання,  та утримання малолітніх дітей;

4.2.протягом жовтня-листопада місяця 2019 року обстежувати житлово-побутові умови проживання даної сім’ї

5.Враховуючи всі обставини  проживання сім’ї Бессараби В.М. з метою створення  належних умов для проживання малолітніх дітей:

5.1.попередити Бессарабу В.М. про пряму відповідальність за створення та забезпечення  нормальних  матеріальних  та морально-психологічних   умов проживання, виховання,  розвитку дітей;

5.2.зобов’язати Бессарабу В.М. в місячний термін створити нормальні умови для проживання малолітніх дітей

5.3.пропонувати службі у справах дітей Ямпільської РДА простежити матеріально-побутові умови проживання даної сім’ї.

6.В разі невиконання даними батьками своїх батьківських обов’язків ставитиметься питання про їх притягнення до адміністративної відповідальності за ухилення батьків від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей.

7.Зібрати пакет документів на сім’ї в яких малолітні та неповнолітні діти проживають в складних життєвих обставинах.

8.Подати в службу у справах дітей Ямпільської РДА списки  на сім’ї, які опинилися в кризових ситуаціях для  первинного обліку.

9.Доручити сільському голові Ганзюку М.М. та голові опікунської ради при виконкомі сільської ради Бурлаці Л.М. взяти під особистий контроль дані сім’ї та протягом жовтня-листопада місяця здійснювати обстеження даних сімей .

Сільський голова М.М.Ганзюк