УКРАЇНА
Великокісницька сільська рада
Ямпільського району
Вінницької області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 15/01/2020 року№2Велика Кісниця
Про організацію громадських робіт у 2020 році

З метою організації громадських робіт, відповідно до частини третьої статті 31 Закону України “Про зайнятість населення”, постанови Кабінету Міністрів України № 175 від 20 березня 2013р. «Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру», зі змінами, внесенеми постановою Кабінету Міністрів України №541 від 29.07.2015 р., керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком сільської ради

В И Р І Ш И В:

1.Затвердити види громадських робіт в селі Велика Кісниця у 2020 році, які мають тимчасовий характер і для їх організації не можуть бути використані постійні робочі місця та вакансії, можуть виконуватися на умовах неповного робочого дня, мають економічну соціальну та екологічну користь для громади, надають можливість тимчасового працевлаштування безробітних на роботи, що не потребують додаткової спеціальної, освітньої та кваліфікаційної підготовки (згідно з додатком №1).

2.Затвердити перелік підприємств, установ та організацій за участю яких планується організація громадських робіт (згідно з додатком №2).

1.Для фінансування організації громадських робіт передбачити в бюджеті ради обсяг коштів в сумі 12 000 тис.грн.

2.Проінформувати територіальний орган державної служби зайнятості про види громадських робіт, перелік їх виконавців та обсяги фінансування таких робіт.

3.Фінансування організації інших робіт тимчасового характеру здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, роботодавців та інших джерел, не заборонених законодавством.

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову М.Ганзюка

Сільський голова М.М.Ганзюк