Статут громади

  Статутstatut

СТАТУТ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

СЕЛА ВЕЛИКА КІСНИЦЯ ЯМІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ПРЕАМБУЛА 

Цей Статут, відповідно до  Конституції України,  Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, інших законів України, закілює систему самоврядування села Велика Кісниця Ямпільського району Вінницької області, форми та порядок здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою села В.Кісниця, обумовлені історичними, географічними, національно-культурними, соціально-економічними та іншими особливостями, порядок створення органів самоорганізації населення, функції і повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування села Велика Кісниця, статус органів самоорганізації населення, гарантує всім членам територіальної громади села В.Кісниця право участі у місцевому самоврядуванні, встановлює регламентні правила і процедури реалізації цього права.

Місцеве самоврядування в селі Велика Кісниця – це визнане та гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади села самостійно або під відповідальність органів  та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України.

Територіальна громада села Велика Кісниця є основним носієм функцій і повноважень місцевого самоврядування, які нею здійснюються як безпосередньо, так і через сільську раду, її виконавчі органи, органи самоорганізації населення з метою найкращого задоволення соціально-економічних, культурних, побутових та інших потреб жителів села Велика Кісниця у поєднанні з інтересами держави.

Територіальна громада села Велика Кісниця складається з громадян України, які постійно проживають у межах села.

Членами територіальної громади села є також громадяни інших країн та особи без громадянства, які є постійними жителями села і платниками податків.

РОЗДІЛ І

 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Правова основа Статуту

  1. Статут територіальної громади приймається сільською радою більшістю депутатів від загального складу ради. Акти органу та посадових осіб місцевого самоврядування приймаються у відповідності до діючого законодавства та цього статуту. Дія статуту поширюється на всю територію села.
  2. Статут відповідає положенням Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та іншим законам України, указам Президента України, Постановам кабінету Міністрів України. У разі невідповідності окремих положень статуту вищевказаним нормативним документам, діють норми останніх, як акти більш високої юридичної сили.
  3. Тлумачення положень статуту може давати лише сільська рада. Рішення сільської ради, в яких дається тлумачення цього статуту,є обов’язковим для застосування і виконання в межах території села.
  4. Внесення змін і доповнень до статуту здійснюється сільською радою. Рішення ради про внесення змін і доповнень до статуту приймаються більшістю депутатів загального складу сільської ради.

       Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до статуту вносяться до ради групою депутатів сільської ради (не менше двох третіх від загального складу ради), сільським головою, або групою жителів села в порядку місцевої ініціативи (підписані не менш як 100 жителями села).

       Зміни і доповнення до статуту, які передбачені на приведення його у відповідність до положень Конституції та законів України. Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, вносяться сільською радою за пропозицією сільського голови в двомісячний термін після набуття чинності цими актами (або в строки, визначені цими актами.